Kategórie
novinky

REFACE: OBJAVOVANIE DOBRODRUŽSTVA ODOLNOSTI

Prečo by sme mali hovoriť o koncepcii odolnosti v súvislosti s dobrodružstvom? Každé dobrodružstvo zo svojej podstaty prináša určité neistoty a neočakávané udalosti, ktoré sú mimo našej kontroly. V procese budovania odolnosti sa pripravujeme na „hru neistôt“ a snažíme sa predvídať možné nebezpečenstvá, ktoré sa môžu na ceste vyskytnúť.

Partneri projektu ReFace spoločne pokračujú v tomto náročnom dobrodružstve s cieľom posilniť vedomosti a zručnosti v oblasti odolnosti, aby prispeli k posilneniu súčasných politík a opatrení používaných na regionálnej úrovni.

V dňoch 7. – 8. apríla sa medzinárodné partnerstvo stretlo za prítomnosti v Bilbau (Španielsko), v priestoroch FFE, prvýkrát od začiatku projektu, a to z dôvodu obmedzení spôsobených pandémiou Covid-19.

Napriek tomu zanietenie partnerov pre túto tému a ich neustála oddanosť cieľom projektu, podporená starostlivým dohľadom koordinátora, umožnili hladký priebeh projektových činností, pričom sa našli účinné alternatívy k nemožnosti realizovať osobné aktivity.